TOÇ BİR-SEN BAKAN FAKIBABA’YA UYGULAMA ÜCRETLERİNE İLİŞKİN RAPOR SUNDU

Haber tarihi: 30.12.2017 | Okunma: 2836
Bu Haberi Paylaşın

Toç Bir-Sen Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya ile Genel Başkan Yardımcıları Fatih Doğan ve Fikret Akdeniz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. A. Eşref Fakıbaba’ya yetkili sendika olarak kapsamlı olarak hazırladıkları ‘aşı ücretlerine’ ilişkin raporu sundular. Başkan Vekili Kızılkaya; “Toç Bir-Sen olarak veterinerlik hizmetleri uygulama ücretlerinin çalışanlarımızın lehine olacak şekilde sonuçlanması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Toç Bir-Sen heyeti, Bakan Fakıbaba’ya veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri / teknisyenlerine ödenecek olan 'aşı ücretinin çalışanların moral ve motivasyonunu bozmayacak, emek ve alınterlerinin karşılık bulacağı şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getirerek, bu uygulamanın çalışma barışını tesis edecek biçimde uygulanmasının hem kurum hem de çalışanlar adına büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Genel Başkan Vekili Kızılkaya, yıllardır zoonoz ve diğer hayvan hastalıkları ile mücadele eden, mesai mefhumu gözetmeden fedakârca çalışan ve bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde başarı sağlayarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yüzünü ağartan bu personelin, el emeğinde haksız bir uygulamaya maruz kalmaması gerektiğini dile getirerek; bu sorunun Sayın Bakanın çözüm odaklı yönetim anlayışı, iyi niyeti ve tecrübesiyle çalışanlar için olumlu yönde çözüme kavuşacağına inandıklarını kaydetti.

Kızılkaya; Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu’nun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle, Veterinerlik Hizmetleri Uygulama Ücretlerindeki mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini, bu husus çalışanlarının lehine sonuçlanıncaya kadar hem Bakanlık hem de Genel Müdürlükler nezdinde görüşmelerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

 

Toç Bir-Sen tarafından Bakan Fakıbaba’ya sunulan rapor şöyledir:

 

Sayın Bakanım:

Zat-ı Âlinizin de bildiği üzere, Bakanlığımız tarafından izlenen politikalar ve bu politikalara uygun şekilde, Bakanlık Merkez ve Taşra idarecilerinin ve sahada mücadeleyi bizzat yürüten Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyeni unvanlı personelin ciddi gayretleri neticesinde, yıllardır zoonoz ve diğer hayvan hastalıkları ile mücadele edilmiş, üst seviyede performans sergilenmiş ve bu mücadeleler neticesinde ulusal ve uluslararası düzeyde başarı sağlanmıştır.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’  nun  14. maddesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan “Hayvanların Tanımlanması İle Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği” hükümlerine istinaden;  Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin; aşı ve küpeleme işlemlerinde, uygulama (el emeği)  ücretlerinde, tarafınızca yeni bir düzenleme yapılmış ve 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 1 kuruş olarak  belirlenmiştir.

         Bu aşamadan sonra, 81 il, 900’ün üzerinde ilçe ve binlerce köy ve mezralarda zorlu coğrafi ve mevsim şartlarına rağmen, mesai mefhumu gözetmeksizin, sahada fedakârca koşturan Veteriner Hekim,  Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyeni unvanlı personele ödenen, Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile güvence altına alınmış olan “uygulama ücreti” ödemelerinin kısmen ya da tamamen kaldırılması; mücadeleyi yürüten personelin özlük haklarında kazanılmış hakların ellerinden alınması sonucunu doğuracaktır.

Ayrıca, bir yandan ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi adına ciddi gayretler gösterilip, kamu bütçesinden büyük maliyetler karşılanırken, diğer yandan başarı ile yürütülen hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvancılığın kayıt altına alınması iş ve işlemlerini yürüten personelin özlük haklarında geriye gidiş, çalışma barışı ve Bakanlık personelinin moral ve motivasyonlarının bozulmasına sebep olacaktır.

 

BAKAN DR. A. EŞREF FAKIBABA’YA SUNULAN UYGULAMA ÜCRETİNE İLİŞKİN ÖNERİLERDEN BAZILARI ŞÖYLE:

 

  • Söz konusu personelin emeklerinin karşılığı olabilecek kayda değer bir ödemenin, bir veya iki aylık dönemler halinde, (yapılan işin belgelendirilmesi ve Hayvancılık Bilgi Sistemi üzerinden teyidi yapılmak suretiyle)  her bir personele, yaptığı işle orantılı şekilde ödeme yapılması,

 

  • Personelin,  hayvan ve işletme sahipleri ile parasal bir konuda muhatap edilmeksizin, ödemenin Bakanlık Bütçesinden ve il/ilçe müdürlükleri tarafından  yapılması,

 

  • Yapılacak ödeme miktarlarında, mevcut durumdan bir geriye gidişin olmaması ve uygulama ücretinin 1 kuruşa düşürülmeden önceki miktarlardan daha düşük olmaksızın ödeme yapılmasına özen gösterilmesi,

 

  • Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerince, kendilerine yapılan görevlendirmeler gereği aşı ve küpeleme işlerinde fiilen çalışamayan, ancak mezbâhane v.b. yerlerde görev yapan veya farklı bir görevi ifa eden sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarda yer alan personele de farklı bir ödemenin yapılması,

 

Bu soruna kesin olarak çözüm getirmek amacıyla yapılacak olan çalışmaların, hem Bakanlığımızın sunduğu hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artıracak neticeyle, hem de personelin yaşadığı huzursuzlukları sonlandıracak bir şekilde ve en kısa sürede tamamlanması hususunda gereğini arz eder;  çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.