UYGULAMA ÜCRETİ İLE İLGİLİ KAMUOYUNA DUYURU

Haber tarihi: 23.1.2018 | Okunma: 22503
Bu Haberi Paylaşın

Yaptığımız iyi niyetli acil çağrılarımıza rağmen geçen süre içerisinde veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyenlerine ödenecek olan 'uygulama ücreti'ne yönelik şuana kadar herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığı için haklı mücadelemizi hukuki zemine taşıdık.

Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba olmak üzere Bakanlık yetkilileri ile defalarca görüşerek sorunun çözüme kavuşması için iyi niyetle, tüm bürokratik girişimlerde bulunduk. Bakanlık Yetkilileri ile aşı uygulama ücretlerine ilişkin yaptığımız görüşmeler neticesinde, " 1.1.2018 itibariyle fiili olarak kaldırılan ücretlerin yerine, ilgili personele aylık olarak yapılmasını sağlayacak farklı bir ödemenin, mevzuat çalışmalarının yapıldığı,  ayrıca mevzuatın yürürlüğe girmesinden itibaren, Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin uygulama ücretleri yönüyle mağdur edilmeyecek bir düzenleme yapılacağı" bilgisi daha önce Bakanlıkça Sendikamızla paylaşılmıştı.

Tüm bu görüşme ve istişarelere rağmen söz konusu düzenlemenin somut olarak henüz tamamlanmamış olması, Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyeni arkadaşlarımızın beklentileri ve hukuki olarak dava açma zaman aşımı süresini de dikkate alarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2017 tarih ve E.3318006 sayılı işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu ve iptali gerekçesiyle Toç Bir-Sen olarak Danıştay nezdinde dava açtık.

Özellikle uygulama ve salgın hastalık dönemlerinde mesai mefhumu gözetmeksizin, sabahın ilk saatlerinde gece geç saatlere kadar görev yapan çalışanlara uygulama başı 1 (bir) kuruş gibi bir ücretin takdir edilmesinde hukuka uyarlılığı bulunmamaktadır. Bu güne kadar yetkili sendika olarak çalışanlarımızın mağduriyetini önlemek adına Bakanlığımızla bir dizi görüşmelerde bulunarak Sayın Bakanımıza çözüm önerilerini içeren bir dosya sunduk. Süreci başından sonuna kadar, titizlikle ve dikkatle takip ettik. Son olarak geçtiğimiz günlerde Sayın Bakana acil çağrıda bulunarak bu sorunun tam olarak çözüme kavuşmamasından kaynaklanan belirsizliğin çalışanlarda tedirginliğe yol açtığını, moral ve motivasyonun düşmesine sebep olduğunu, vatandaş ile Bakanlık çalışanlarının karşı karşıya geldiğini defaatle belirttik. Bu da bizim olaya çözüm odaklı yaklaştığımızı, maksadımızın bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olduğunu göstermektedir. Ancak gelinen noktada beklenen çözümün gecikmesi hem sahada görev yapan veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyenleri arkadaşlarımızda tedirginliğe sebep oldu hem de olası olumsuzluklara karşı hukuki sürecin başlatılmasını kaçınılmaz kıldı.

Bu sebeple bizlerde üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle, arkadaşlarımızın hakkını savunmak ve soruna hukuki kalıcı bir çözüm bulmak adına uygulama ücretine yapılan düzenlemenin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve tamamen iptal edilmesi için 2018/206 esas sayısı ile Danıştay nezdinde dava açarak, hukuk yolu ile mücadelemizi başlattık.

Üyelerimizden aldığımız yetki ve üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle yetkili sendika Toç Bir-Sen olarak Veterinerlik Hizmetleri Uygulama Ücretlerindeki sorunun çalışanların lehine olacak şekilde düzenlenmesi,  kazanılmış haklarının iade edilmesi, haksızlığın biran evvel giderilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, Bakanlığın sorunun çözümüne ilişkin atacağı tüm olumlu adımlara destek olmaya devam edeceğiz.

Çalışanlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Habere Bağlı Fotoğraflar